Kontakt

 

         TOP TRAVEL s.r.o.
         EXCLUSIVE TRAVEL AGENCY
 
         
          Centrála a prevádzka:                                                                            OTVÁRACIE HODINY:
 
          Fazuľová 1                                                                                                   pondelok-piatok
          811 07 Bratislava                                                                                       9:30 hod - 18:00 hod. 
 
         
          Kontakty:
                                                                                
          Tel.:    +421 2 5245 4500
          Mobil: +421 903 707 100
                      +421 903 277 776
 
           e-mail: toptravel@toptravel.sk
           www.toptravel.sk
 
                    
 
          Údaje o spoločnosti:
 
          IČO: 35 892 668
          DIČ: 2021860511
 
          Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 32394/B
 
          Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., číslo účtu: 2629735038/1100
          IBAN: SK90 1100 0000 0026 2973 5038
          SWIFT: TATRSKBX